Zabytkowy Most Wiszący

Wiszący, żelazny most łańcuchowy na rzece Mała Panew w Ozimku oddano do użytku 12 września 1827 roku. Rozwiązania techniczne zastosowane przy jego budowie, było potwierdzeniem umiejętności hutników najstarszej dziś na ziemiach polskich Huty Małapanew, założonej w 1754 roku. Most jest najstarszą, istniejąca do dzisiaj, tego typu budowlą na świecie. Stał się wzorem dla wielu podobnych…Continue reading Zabytkowy Most Wiszący