Nagrody

  • 2011 r. Złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami” –wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla prezesa Stowarzyszenia; „Zasłużony dla Gminy Ozimek”- tytuł nadany przez Radę Miejską dla prezesa Stowarzyszenia; Wyróżnienie Burmistrza Ozimka – za pomoc w ratowaniu zabytkowego żelaznego mostu wiszącego na rzece Mała Panew; „Medal Stowarzyszenia Mostowców Polskich” –za wkład w propagowanie historii mostów żelaznych w Polsce;
  • 2014 r. „Biała Magnolia” -nagroda specjalna Powiatu Opolskiego dla prezesa Stowarzyszenia za promocję regionu i działalność społeczną;
  • 2016 r. „Mosty Dialogu 2016” – nagroda  dla Stowarzyszenia w kategorii „Organizacje pozarządowe”, nadana przez kapitułę konkursu organizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec i Marszałka Województwa Opolskiego pod patronatem Prezydentów RP i Niemiec; Wyróżnienie Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla SDMP i wiceprzewodniczącego, za zaangażowanie w organizację 24 Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce;
  • 2017 r. „Opolska Marka 2016” –wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego dla Stowarzyszenia w kategorii Promocja regionu, za organizację wydarzenia „Święto Mostu i Żeliwa”; „Złote Spinki 2017” –wyróżnienie w konkursie „Nowej Trybuny Opolskiej” w kategorii „Samorządność”; „Zabytek Poznany 2016” – I miejsce w kategorii „Aktywności plenerowe” dla Stowarzyszenia w ogólnopolskim konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków za projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym „Święto Mostu i Żeliwa”, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa;
  • 2018 r. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego w kategorii Muzealne Wydarzenie Roku 2017, za organizację konferencji V Międzynarodowego Spotkania Miłośników Żeliwa Artystycznego, która odbyła się w dniach 14-16 września 2017 roku w Ozimku.