W dolinie Małej Panwi. Historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane od 1754 do 1945 roku.

W dolinie Małej Panwi. Historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane od 1754 do 1945 roku. Józef Tomasz Juros, Wydanie II poprawione, uzupełnione i poszerzone. Ozimek 2020, ISBN 978-83-929717-7-1   Staraniem Stowarzyszenia Dolina Malej Panwi, we wrześniu 2020 roku ukazała się książka autorstwa Józefa Tomasza Jurosa, zatytułowana „W Dolinie Małej Panwi, historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane od…Continue reading W dolinie Małej Panwi. Historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane od 1754 do 1945 roku.

ŻELIWO EUROPEJSKIE, Red. Józef Tomasz Juros, Ozimek 2017, ISBN 97-83-929717-6-4

We wrześniu 2017 roku staraniem Stowarzyszenia Dolina Malej Panwi ukazał się książka, zawierająca referaty zaprezentowane na konferencji V Międzynarodowego Spotkania Miłośników Żeliwa Artystycznego, która odbyła się w dniach 14-16 września 2017 roku w Ozimku. Jej treść prezentuje historię hutnictwa europejskiego, dorobek europejskim muzeów gromadzących zabytki hutnictwa ze szczególnym uwzględnieniem żeliwa artystycznego oraz osiągnięcia konserwatorskie w…Continue reading ŻELIWO EUROPEJSKIE, Red. Józef Tomasz Juros, Ozimek 2017, ISBN 97-83-929717-6-4