Realizacja operacji pn. Remont i modernizacja toalet w budynku Muzeum Hutnictwa w Ozimku

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi w dniu 21 maja 2020 r.  na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawartej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego rozpoczęło realizację operacji pn. Remont i modernizacja toalet w budynku Muzeum Hutnictwa w Ozimku, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…Continue reading Realizacja operacji pn. Remont i modernizacja toalet w budynku Muzeum Hutnictwa w Ozimku