Alexander von Humboldt, Goethe i Zöllner na Śląsku i w Ozimku

Alexander Heinrich Friedrich von Humboldt, wybitny przyrodnik, podróżnik i twórca nowoczesnej geografii, urodził się w 1769 roku w Berlinie. Obchodzimy więc 250 lecie jego urodzin. Z tej okazji Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi przygotowało wykład, przypominający podróże wielkich postaci końca XVIII wieku po Śląsku, a także ich wizyty w Ozimku Alexander von Humboldt otrzymał gruntowne wykształcenie…Continue reading Alexander von Humboldt, Goethe i Zöllner na Śląsku i w Ozimku