UDANA KONFERENCJA

Zakończyło się, zapowiadane od wielu miesięcy, V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego, które zorganizowane przez Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi odbyło się w dniach 14-16 września 2017 roku w Ozimku. Zgromadziło około 100 uczestników: naukowców, kolekcjonerów, artystów, ekspertów renowacji zabytków i muzealników z wielu krajów Europy. Przybyli goście m. in. z: Anglii, Austrii, Czech, Holandii, Niemiec,…Continue reading UDANA KONFERENCJA

Historia Huty i Miasta

1 marca 1753 roku Fryderyk II Hohenzollern, król Prus zwany potem Wielkim, podpisał w Poczdamie edykt, nakazujący budowę hut w górnośląskich lasach, nad rzeką Mała Panew. Już w roku następnym w miejsce młyna Ozimka uruchomiony został, wybudowany i początkowo zarządzany przez Johanna Georga Rehdanza zakład, nazwany później Pruską Królewską Hutą Malapane. Celem, który zamierzał osiągnąć…Continue reading Historia Huty i Miasta

Ozimeckie Towarzystwo Strzeleckie (Malapaner Schützengilde)

Ozimeckie Towarzystwo Strzeleckie (Malapaner Schützengilde) zostało utworzone w 1835 roku. Od tego czasu przez wiele lat, zwykle 3 sierpnia, w parku na wyspie Rehdanz,a, na specjalnie w tym celu wybudowanej strzelnicy, odbywała się rywalizacja strzelecka. Pierwszym królem strzelców został wyższy inspektor hutniczy Helmkampf. Corocznie najlepszy strzelec, wybierany królem, miał prawo zawieszenia na okolicznościowym łańcuchu Towarzystwa…Continue reading Ozimeckie Towarzystwo Strzeleckie (Malapaner Schützengilde)

ŻELIWO EUROPEJSKIE, Red. Józef Tomasz Juros, Ozimek 2017, ISBN 97-83-929717-6-4

We wrześniu 2017 roku staraniem Stowarzyszenia Dolina Malej Panwi ukazał się książka, zawierająca referaty zaprezentowane na konferencji V Międzynarodowego Spotkania Miłośników Żeliwa Artystycznego, która odbyła się w dniach 14-16 września 2017 roku w Ozimku. Jej treść prezentuje historię hutnictwa europejskiego, dorobek europejskim muzeów gromadzących zabytki hutnictwa ze szczególnym uwzględnieniem żeliwa artystycznego oraz osiągnięcia konserwatorskie w…Continue reading ŻELIWO EUROPEJSKIE, Red. Józef Tomasz Juros, Ozimek 2017, ISBN 97-83-929717-6-4

Ozimek i okolice w dawnej pocztówce. Teka I

W czerwcu 2011 roku, staraniem Stowarzyszenia Dolina Malej Panwi, ukazał się zbiór 18 reprintów kart pocztowych, zatytułowany „Ozimek i okolice w dawnej karcie pocztowej”. Dzięki pasji kolekcjonerskiej niektórych miłośników historii, udało się zgromadzić wiele małych skarbów przeszłości. Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi realizując cel jaki sobie postawiło, ratowania od zapomnienia zabytków historii, postanowiło wydać drukiem reprinty…Continue reading Ozimek i okolice w dawnej pocztówce. Teka I