Zakończenie realizacji projektu

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi zakończyło realizację projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn.: „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów”, finansowanego  przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Celem projektu zatytułowanego „Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi” było utworzenie Sali ekspozycyjnej na potrzeby tytułowego muzeum. W efekcie w pełni zrealizowanego zadania udało się wyremontować pomieszczenie i stworzyć nowoczesną przestrzeń wystawiennicza. Obecnie przystępujemy do przygotowywania ekspozycji, której otwarcie, mamy nadzieję, nastąpi w pierwszej połowie września tego roku.