Realizacja operacji pn. Remont i modernizacja toalet w budynku Muzeum Hutnictwa w Ozimku

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi w dniu 21 maja 2020 r.  na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawartej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego rozpoczęło realizację operacji pn. Remont i modernizacja toalet w budynku Muzeum Hutnictwa w Ozimku, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość operacji: 78 684,60 PLN,

Wartość dofinansowania operacji: 74 105,00 PLN