Krasiejów. Obrazy z współczesnej pamięci zbiorowej Magdalena Moj, Krasiejów 2017, ISBN 978-83-929717-5-7

W 2017 roku, staraniem Stowarzyszenia Dolina Malej Panwi, Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa oraz Gminy i Miasta Ozmek ukazała się książka „Krasiejów”.

„Pisząc o Krasiejowie skupiłam się na historycznym wymiarze tej miejscowości. Przedstawiona została społeczność, która wraz z odejściem najstarszych jej członków, przeobraziła się w sferze kultury duchowej. Zadałam sobie pytanie, co pozostaje, a co ulega przeobrażeniu: kultura materialna, duchowa? W publikacji ukazałam niewielki wycinek z życia społeczności wiejskiej z okresu przed– i powojennego, opisując zachowania mieszkańców w dawnych gospodarstwach domowych. Zaprezentowałam wspomnienia, do których bardzo często z nostalgią powracali w wywiadach rozmówcy”.

Strony publikacji zawierają wiele ciekawych wątków, które na podstawie zgromadzonych informacji będą uzupełniane przeze mnie, również za sprawą uwag Czytelników. Z pewnością nie przedstawiłam wszystkich aspektów, a część z zawartych informacji wymaga rozwinięcia. Na kwerendę źródeł potrzeba jednak czasu. Będąc członkinią Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi uzmysłowiłam sobie jaką wartością są działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny.

Cena książki wynosi:

  • dla nabywców krajowych 20 PLN
  • dla nabywców zagranicznych 9 Euro

Zakupu książki dokonać można, podczas comiesięcznych wykładów lub drogą wysyłkową:

dla odbiorców krajowych po dokonaniu wpłaty na konto Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi 46-040 Ozimek ul. Brzeziny 16a; PKOBP Nr 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149 i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres  e-mail: biuro@sdmp.euAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wpłatę należy powiększyć o koszty przesyłki poleconej 11,00 PLN (łącznie 31,00 PLN)

Dla odbiorców zagranicznych po dokonaniu wpłaty na konto:Shiwt codeBPKOPLPW;IBAN nr: PL 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149 i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres e-mail: biuro@sdmp.euAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Opłatę należy powiększyć o koszt przesyłki poleconej 6,00 Euro (łącznie 15,00 Euro)