Informacja nt. zakończenia przez Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi w Ozimku realizacji zadania pn. LOKALNE CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi w Ozimku zakończyło realizację zadania pn. LOKALNE CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 4/2022 z dnia 24.10.2022 r.
w projekcie grantowym Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn. EDUKACJA KLUCZEM DO WIEDZY.

Zadanie finansowane jest przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi (SDMP) zrealizowało cel główny operacji polegający na  przebudowie-modernizacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w postaci pomieszczenia o pow. 44,3 m2 zlokalizowanego w budynku własnym SDMP w Ozimku przy ul. Hutniczej 9. Modernizacja polegała na wymianie stolarki okiennej (4 sztuki) i drzwiowej (2 sztuki), zamontowaniu parapetów i sufitu podwieszanego, odnowieniu ścian i sufitu oraz renowacji parkietu. Pomieszczenie zostało przez SDMP wyposażone w ramach posiadanych własnych zasobów w niezbędne sprzęty tj. między innymi krzesła dla uczestników spotkań oraz sprzęt audiowizualny pozyskany w 2017 roku na potrzeby działalności Stowarzyszenia w ramach grantu powierzonego przez LGD Kraina Dinozaurów.

Utworzono Lokalne Centrum Edukacji Historycznej, w którym SDMP oraz inne chętne stowarzyszenia i podmioty (na zasadzie niekomercyjnego udostępnienia) będą mogły wykonywać niektóre swoje statutowe zadania np. propagowanie wiedzy nt. historii Ozimka i okolic.

Powstało miejsce spotkań społeczności lokalnej, jako jedna z form spędzania wolnego czasu, w którym można się będzie zapoznać między innymi z lokalną historią czy uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi osobami. Odbiorcami efektów projektu będą mieszkańcy gminy Ozimek i gmin ościennych zlokalizowanych w dolinie Małej Panwi (teren działalności LGD Kraina Dinozaurów). Z oferty Lokalnego Centrum Edukacji Historycznej będą mogli też skorzystać turyści indywidualni oraz grupowi odwiedzający znajdujące się nieopodal Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi, w tym grupy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci oraz goście z kraju i zagranicy, którzy będą mieli możliwość obejrzenia prezentacji czy filmów związanych np. z historią hutnictwa.

Powstanie Lokalnego Centrum Edukacji Historycznej będzie miało korzystny wpływ na zwiększenie świadomości historycznej i kulturowej mieszkańców obszaru LGD oraz atrakcyjność i konkurencyjność obszaru LGD.

W załączeniu:

  1. Tablica informacyjna zadania grantowego.
  2. Dokumentacja fotograficzna zadania grantowego.