Zaproszenie na wykład

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi zaprasza na wykład "Historia maszyny 
parowej", Który odbędzie się w środę 8 listopada 2023 roku o godz. 18:00 
w Centrum Edukacji Historycznej przy Muzeum Hutnictw w Ozimku, ulica 
Hutnicza 9